Gilde vs Gilde

Uit Forge of Empires - Wiki NL
Ga naar: navigatie, zoeken

Neem deel aan de strijd!

In GvG vecht jouw gilde tegen andere gildes voor overleving en macht. Het doel is om het gebied dat gecontroleerd wordt door je gilde uit te breiden, het gildeniveau te verhogen en bonussen te verdienen voor alle gildeleden.

Elke dag kan jouw gilde nieuwe sectoren veroveren en sectoren die ze al in handen heeft verdedigen. Op het einde van de dag (wanneer de timer afloopt) wordt de macht van je gilde berekend. Deze macht draagt bij tot het niveau van je gilde. Hoe hoger het niveau van je gilde, hoe beter de beloningen!

Om deel te nemen aan GvG moet je de ijzertijd hebben bereikt en deel uitmaken van een gilde - de grootte of rang van je gilde speelt geen rol. GvG-gevechten leveren ook gevechtspunten op, zodat je niet hoeft te kiezen tussen de PvP-torens en GvG.

GvG is alleen beschikbaar op de desktop versie van het spel

Om de GvG-functie te openen klik je op het bijbehorende icoontje in je menubalk:

Menu.png

Gildecontinentkaart

Gvgmap.jpg

Alle acties vinden plaats op de gildecontinentkaart, die speciaal is ontwikkeld voor gildegevechten. Rivieren en bergen delen deze continentkaart op in verschillende provincies. Alle provincies behalve een enkele representeert een tijdperk - de provincie onderin is de speciale "Alle tijdperken" provincie.

De GvG continentkaart zorgt ervoor dat je een snel overzicht hebt van de invloed van jouw gilde in verschillende provincies en zorgt er ook voor om deze provincies binnen te komen, waar jouw gilde zal kunnen strijden. In de afbeelding hieronder kan je zien hoe de invloed van jouw eigen gilde is getoond in groen en tegenstanders zijn getoond in het rood. Gebieden in wit geven een gebied aan dat NPC's (non playing characters, niet meespelende karakters) bezitten, waar gilden nog kunnen uitbreiden.

Je gilde kan vechten in slechts een provincie of meerdere provincies... de keuze is aan jullie! Maar je moet er wel rekening mee houden dat elke provincie een tijdperk in het spel vertegenwoordigt, waardoor je in die provincie enkel eenheden en goederen uit dat tijdperk kan gebruiken. Zo mag je in de ijzertijd-provincie enkel eenheden en goederen uit de ijzertijd gebruiken. Eenheden of goederen uit een tijdperk lager/hoger zijn hier dus niet inzetbaar.

Alle tijdperken provincie

Helemaal onderin de kaart is er een kleinere, speciale provincie voor alle tijdperken. In deze provincie kan je eenheden van elk tijdperk gebruiken in gevechten. Het is niet mogelijk om goederen te gebruiken op deze kaart, de belegeringskosten en de kosten voor het plaatsen van verdedigende eenheden worden betaald met medailles.

Provinces

Het is op de provinciekaart waar de actie zich afspeelt en je gilde kan samenwerken om nieuw gebied te veroveren.

Sectoren

De provinciekaart is ingedeeld in sectoren, die worden weergegeven door hexagonen (zeshoeken). Je gilde kan deze sectoren veroveren en ze verdedigen tegen belegeringen van anderen. Eerst beleger je een sector die je vervolgens aanvalt.

Sectors.jpg

De kleur van een sector toont wie die sector bezit:

 • Rood - Vijandig gilde
 • Groen - Jouw gilde.
 • Wit - Neutraal (NPCs)

Landingsgebied

Wanneer je in de gildeprovinciekaart een tijdperk opent, zul je merken dat een deel van de kaart donker is, wat duidt op onontgonnen, niet opgeëist gebied. Het actieve gebied is waar je je eerste leger kunt landen en het hoofdkantoor van je gilde kunt vestigen.

Welke sectoren aanvallen?

Wanneer je voor het eerst een provinciekaart betreedt, kan je een belegeringsleger plaatsen in elk van de sectoren in de landingszone (wit gebied), of op een riviersector naast of in het gebied van een ander gilde. De rest van de hexagonen behoren nog steeds tot de NPC's, maar kunnen alleen worden aangevallen als je een aangrenzende hexagoon hebt.

Sectorstatus

Seige.png

Je kunt op de kaart hierboven zien of een sector wordt belegerd, omdat er een pictogram met gekruiste zwaarden boven staat. Een schildpictogram boven een sector betekent dat de sector is beschermd, omdat deze onlangs is veroverd en momenteel niet kan worden aangevallen. Beschermde sectoren tellen ook niet mee voor het aanvallen en plaatsen van belegeringslegers. Dit betekent dat als je maar één beschermde sector hebt naast een vijandelijke sector die je wilt aanvallen, je moet wachten tot de bescherming van je sector is opgeheven voordat je daar je belegeringsleger kunt inzetten.

gebeurtenissenlogboek

Het gebeurtenissenlogboek registreert acties die zijn gemaakt door je eigen gildeleden en vijandelijke gilden. Je hebt er toegang toe vanaf de provinciekaart door op de gebeurtenislogboekknop in het menu linksonder op het scherm te klikken.

Event log button.png

Er zijn drie verschillende tabbladen beschikbaar in het logboek:

 • Belangrijke gebeurtenissen
 • Je gilde-acties
 • Vijandelijke gilde-acties

Als je op een tabblad in het gebeurtenislogboek klikt, wordt een lijst met recente gebeurtenissen weergegeven en waar deze gebeurtenisen plaatsvonden. Als je op de logboekvermelding klikt, wordt de kaart op dat gebied gecentreerd.


Event log.png

Sectors

Je kan informatie over een sector bekijken door je muis erover te bewegen in de provinciekaart. Wanneer je een sector bestuurt, krijg je "macht" die je kunt zien in de sectorinformatie. Verschillende sectoren bieden meer of minder kracht en, naarmate je kracht wint, wordt dit omgezet in ervaringspunten voor je gilde, die worden gebruikt om je gildelevel te verhogen.

Sector example.png

De witte kleur van de hexagoon in de afbeelding geeft aan dat de sector wordt bestuurd door een NPC. Je kan ook de coördinaten van het gilde zien (handig om strategieën te communiceren met je gildeleden!), de macht, en als de sector wordt belegerd, wordt ook informatie over de belager getoond.

Sector opties

Als je op een sector klikt, zijn de weergegeven opties afhankelijk van of de sector tot je gilde behoort, of een vijandelijke gilde deze controleert, of een NPC (in dat geval worden er geen opties weergegeven). Afgebeeld is een voorbeeld van sectoropties voor een van de sectoren van je eigen gilde.

Sector options.png

Als je op de optie 'Profiel' klikt, ga je naar het profiel van je gilde en 'Gilderanglijst' zal het scherm met de ranglijst van gilde openen.

Verplaats Hoofdkwartier

Elke dag wordt eerst je ondersteuningsbonus toegepast op het hoofdkwartier, die de sterkste bonus krijgt, en vervolgens op aangrenzende sectoren, welke spiraalsgewijs naar buiten toe lopen. Dit maakt je hoofdkwartier tot een strategisch centrum dat je gilde af en toe kan laten verhuizen. Als je op de knop Verplaats Hoofdkwartier klikt, wordt je Hoofdkwartier naar de gekozen locatie verplaatst, maar dit kan slechts één keer per dag worden gedaan. Merk op dat de ondersteuningsbonussen voor sectoren niet zullen veranderen tot de volgende dagelijkse berekening.

Geef vrijheid terug

Als een sector niet langer strategisch nuttig is voor je gilde, kun je ervoor kiezen om deze weer vrij te geven. Dit zal ertoe leiden dat de sector wordt bestuurd door een NPC en dat er goederen worden uitbetaald aan je gildeschat, die is gebaseerd op het gebied dat eigendom is van je gilde en het aantal belegeringslegers dat het heeft geplaatst. Onthoud dat elke "vertrouwde" speler slechts vier sectoren per dag vrijheid kan geven.

Verover een sector

Betreed een vijandelijke sector door op de hexagoon te klikken en de optie "bekijk sector" te selecteren (de optie "bekijk sector" kan je overslaan wanneer je een door NPC bestuurde sector betreedt), dit brengt je naar het legerbeheerscherm. Rechtsboven in het scherm is een ruimte waar je legers naar de sector kunt inzetten. Er zijn twee mogelijke opties om legers in te zetten: belegeringsleger (als je de sector niet bezit) en verdedigingslegers (als de sector in je bezit is). Omdat we de sector proberen te veroveren, moet je in dit geval eerst een belegeringsleger willen inzetten.

Een belegeringsleger inzetten

Voordat je kunt beginnen met aanvallen, moet je de sector eerst opeisen die je wilt veroveren. Het inzetten van het eerste belegeringsleger van je gilde kost goederen en het benodigde hoeveelheid goederen wordt weergegeven als je de muisaanwijzer op de inzetknop beweegt.

Seige army.png

Een sector aanvallen

Als je eenmaal aanspraak hebt gemaakt op de sector die je wilt en je belegeringsleger hebt ingezet, kunnen de aanvallen na een tijdje beginnen om deze te veroveren! Een enkele aanval is waarschijnlijk niet voldoende en er kunnen veel opeenvolgende aanvallen nodig zijn om de controle over een sector te krijgen. Je moet je eigen leger gebruiken om aan te vallen! Je kunt niet aanvallen met het belegeringsleger. Klik op het rode verdedigingspictogram in het legerbeheerscherm om de verdedigingslegers van je vijand te zien.

Het is mogelijk om maximaal 8 legers (met elk maximaal 8 legereenheden, dus in totaal maximaal 64 legereenheden) een sector te laten verdedigen, en je moet ze allemaal verslaan om controle over de sector te krijgen. In dit geval zijn er twee verdedigende legers. Elke keer dat je aanvalt, zal je leger vechten tegen een willekeurig verdedigend leger (je kunt niet kiezen welk leger je wilt aanvallen). Onder het pictogram van het leger kun je de gezondheidsbalk van het leger zien. De legers op de foto hebben respectievelijk 8 en 9 gezondheid, wat betekent dat ze in totaal 17 keer verslagen moeten worden in de strijd om volledig te worden vernietigd en verwijderd uit de verdedigende legers van je tegenstander. Pas op - je moet dus mogelijk elk leger meerdere keren verslaan om het volledig te vernietigen. Als je alle verdedigende legers van je tegenstander hebt gedood, komt je belegeringsleger binnen en wordt het eerste verdedigende leger van de sector.

HINT: Nadat je voor het eerst een verdedigend leger hebt verslagen, worden de eenheden in het leger zichtbaar als je met je muis over het legerpictogram in het legerbeheerscherm beweegt. Als het leger eenmaal schade heeft opgelopen, zijn de eenheden in dat leger voor iedereen zichtbaar.

Een ander gilde heeft de sector die ik wil / die ik bezit, belegerd

Het kan zijn dat een andere rivaliserende gilde aanspraak maakt op een sector die je wilt of die tot jouw gilde behoort, en daar een belegeringsleger heeft geplaatst. Alles is niet verloren! Je kunt de belegeringslegers van je vijanden op vrijwel dezelfde manier aanvallen en vernietigen als je verdedigende legers vernietigt.

Nadat je een sector gewonnen hebt

Nadat je de controle over een sector hebt verkregen, wordt deze voor een bepaalde tijd beschermd tegen aanvallen, tot het einde van de "dag", wat wordt aangegeven door een afteltimer linksboven op de provinciekaart. Wanneer het aftellen de nul bereikt, eindigt de dag en worden de scores voor de afgelopen dag berekend. De bescherming wordt ook opgeheven. Het is in jouw belang om een sector vast te houden totdat de timer opnieuw afloopt!

After win.png

Een sector verdedigen

Wanneer je een sector verovert, begin je met slechts één verdedigend leger van maximaal acht legereenheden (dat voorheen je belegeringsleger was). Je kunt maximaal zeven extra legers in de lege vakken plaatsen, in totaal dus acht. Maar je moet goederen betalen om elk legerslot te ontgrendelen, en de kosten stijgen met elk slot dat je ontgrendelt.

Net als bij belegeringslegers behoren eenheden die in verdedigingslegers worden ingezet tot je gilde en kunnen deze niet worden teruggehaald naar je eigen stad. Naarmate de kosten van goederen stijgen, kan een enkele persoon zich misschien niet langer veroorloven om slots te ontgrendelen, en dus gaan goederen die bijdragen aan het ontgrendelen van slots naar de gildekas, die goederen bewaart totdat ze klaar zijn voor gebruik.

Belegerd worden

Als een van je sectoren wordt belegerd door een vijand, zal de sector geen macht produceren. De meeste acties worden ook geblokkeerd (een verdedigend leger plaatsen, het hoofdkwartier verplaatsen of vrijheid verlenen). Het is dus in het belang van je gilde om alle legers te doden die jouw sectoren belegeren.

Ondersteuningspot

Elke gilde heeft een "ondersteuningspot", die bonussen geeft in GvG-oorlogvoering. De ondersteuningspot van een gilde wordt berekend op basis van het niveau van het gilde en bepaalde gebouwen die zijn leden hebben. Het geeft een bonuspercentage aan de aanval en verdediging van alle eenheden van dat gilde in deze sector.

De ondersteuningspot wordt verdeeld over sectoren die door een gilde worden bestuurd, waarbij het hoofdkwartier van de gilde voorrang heeft, voordat aangrenzende sectoren een bonus ontvangen, en daarna verder weg gelegen sectoren. Je kunt een ondersteuningsbonus zien door met je muis over een leger te bewegen. Verdedigende legers en belegeringslegers kunnen een ondersteuningsbonus krijgen als ze binnen bereik zijn. De ondersteuningspot van een gilde wordt elke dag opnieuw berekend, wanneer het aftellen eindigt.

HINT: Het hoofdkantoor van je gilde krijgt de hoogste ondersteuningsbonus, en wordt vermindert naarmate je verder van je hoofdkwartier verwijderd bent.

Dagelijkse berekening

De dagelijkse berekening gebeurt elke dag op een vast tijdstip. Je kunt aan de hand van het aftellen in uw GvG-provinciekaart zien hoeveel tijd er nog rest voordat de berekening wordt uitgevoerd. Tijdens de berekening vinden de volgende stappen plaats:

 1. Gildelevel berekening.
 2. Gilderanglijst berekening.
 3. Ondersteuningspot/Ondersteuningsbonus berekening.
 4. Verkregen macht wordt uitbetaald.
 5. Bescherming tegen aanvallen op sectoren wordt verhoogd.
 6. Als je de vorige dag je hoofdkwartier hebt verplaatst, wordt de verplaatsingsoptie gereset en kun je weer je gildehoofdkwartier verplaatsen.

Gildelevels

Als je je gilde naar een hoger niveau tilt, wordt de rangorde verbeterd en worden aan alle leden bonussen gegeven. Sommige bonussen helpen je gilde op de GvG-kaarten, en er zijn ook spelersbonussen te verdienen. Je kunt informatie over het niveau van je gilde en vereisten voor alle niveaus bekijken in het venster van het gilde-niveau, dat toegankelijk is via je gilde-menupictogram.

Om beloningen en de vereisten hiervoor te zien, kun je door de niveaus bladeren met behulp van de pijlen onderaan het gildelevelvenster.

Hoe kan je jouw gildeniveau verhogen

Om je gildeniveau te verhogen, moet je macht verzamelen. Je verkrijgt macht door territoria te verwerven en vast te houden. Elke sector die je beheert, geeft macht en aan het einde van elke dag worden de machtpunten van je gilde berekend en toegevoegd aan het totaal van je gilde, wat bijdraagt aan het ophogen van je gildeniveau.


Gildebonussen

- Naarmate je het niveau van je gilde verhoogt, zullen de volgende bonussen voor je gilde ook toenemen:


Prestigebonus - Voegt prestige toe aan de dagelijkse gilde prestige ranglijst

Ondersteuningspotbonus - Voegt toe aan de ondersteuningspool van de gilde (aanvals- / verdedigingsbonus in GvG)

Spelerbonuses - Sommige niveaus bieden ook een spelersbonus aan.

Rekruteringskorting - Verkort de tijd die nodig is om eenheden te rekruteren (nieuwe tijden worden weergegeven in het rekruteringsscherm), en genezings/hersteltijden voor eenheden.

Onderzoeksbonus - Geeft elke dag extra forgepunten in je stadhuis.

Bouwkorting - Vermindert de kosten van munten en voorraad van alle gebouwen met een percentage (de oorspronkelijke kosten worden weergegeven in de onderzoeksboom en de lagere kosten worden weergegeven in het gebouwenmenu).

Gilde ranglijst

Er zijn twee soorten GvG-ranglijsten: gilde-ranglijst en kaartrangschikking. De ranglijst van het gilde is globaal en wordt bepaald door het aantal prestigepunten dat een gilde heeft, die je gilde kan verdienen met de niveaubonussen die zijn verkregen tijdens het verhogen van je gildeniveau. Provincies hebben ook hun eigen kaartrangschikking, die wordt gerangschikt ten opzichte van de macht van de gilden die op die provinciekaart is verkregen. Als je bovenaan de ranglijst komt, zal je gilde niet alleen de roem en bekendheid of beruchtheid van je gilde vergroten, maar het levert ook zijn eigen voordelen op.

Elke dag nadat de nieuwe kaartrangschikking is berekend, wordt een machtsbonus gegeven aan de top 3 gilden. De bonus is als volgt:

Topgilde - 15%

2e plaats - 10%

3e plaats - 5%

Gilderechten & Gildekas

Gilderechten

Niet alle GvG-acties zijn beschikbaar voor alle spelers. De volgende acties vereisen dat het gildelid het "vertrouwde" recht heeft:

 • Een verdedigend legerslot ontgrendelen.
 • Een leger vervangen.
 • Een belegeringsleger inzetten of verwijderen.
 • Geef vrijheid (je kunt het maar 4 keer per dag doen).
 • Verplaats het hoofdkantoor.

Gildekas

Naarmate je gilde zijn territorium verovert en uitbreidt, stijgen de goederenkosten. Het kan zijn dat je hele gilde goederen moet bijdragen om nieuwe legerinzet te betalen en verdedigingsvakken te ontgrendelen, en dit is waar de gildekas aan toe kan bijdragen. Wanneer je een leger probeert te plaatsen, wordt je eerst naar het ontgrendelingsscherm gebracht, waar je kunt bijdragen aan de gildekas van je gilde.

In de onderstaande afbeelding zijn 30 ijzer en stof vereist, en zoals je kunt zien zijn ze al beschikbaar in je gildeschat, omdat het nummer in groen wordt weergegeven. Ook nodig zijn ebbenhout, sieraden en kalksteen, die de gilde moet verzamelen en betalen om dit slot te ontgrendelen. Knoppen naast de goede eis laten zien wat jij als speler kunt bijdragen: in dit geval 15 sieraden en 15 kalksteen. En je kunt ook diamanten gebruiken om ebbenhout te kopen voor je gilde. Alleen als alle benodigde goederen beschikbaar zijn, kan het slot worden ontgrendeld.

Unlock defense.png

HINT: Het verlenen van vrijheid aan een sector die je gilde niet langer wil, zal er ook toe leiden dat goederen worden terugbetaald aan de gildekas van je gilde

Je kunt ten alle tijden goederen doneren aan de gildekas van je gilde wanneer je maar wilt in het gildekasscherm.

GvG termen

Hier is een lijst met GvG-gerelateerde termen die handig kunnen zijn om te weten:

Aanvalsbescherming - Nadat je een sector hebt veroverd, kan deze niet worden aangevallen tot de volgende dagelijkse berekening. Tenzij het een hoofdkwartier is, telt deze sector niet mee voor het plaatsen van belegeringslegers en aanvallen tot de volgende dagelijkse berekening.

Belegeringsleger - Een lid van een gilde moet eerst een belegeringsleger op een vijandelijke sector plaatsen. Voor het plaatsen van een belegeringsleger zijn goederen nodig. Pas na het plaatsen van het belegeringsleger kunnen de verdedigende legers in die sector worden aangevallen door leden van het gilde. Merk op dat het belegeringsleger zelf niet aanvalt, maar het kan worden aangevallen en verslagen.

Belegerd, onder een aanval - Een sector met een belegeringsleger. Belegerde sectoren produceren geen macht en de meeste acties worden geblokkeerd (zoals het plaatsen van een verdedigend leger, het verplaatsen van het hoofdkwartier of het verlenen van vrijheid).

Constructiekorting - Afhankelijk van het niveau van je gilde krijgen alle gildeleden korting op de munten en voorraadkosten van hun gebouwen.

Coördinaten - Een uniek identificatiecode voor elke sector van de provinciekaart.

Dagelijkse berekening - Aan het einde van elke dag, tijdens de dagelijkse berekening, wordt macht uitbetaald en wordt de aanvalsbescherming opgeheven.

Eigenaar - Ofwel de gilde of de naam van de NPC van degene die de betreffende sector bezit.

Gemiddelde macht - De gemiddelde macht van de sector in de provincie.

Gildecontinentmap - De kaart waarop de provincies zich bevinden. Als je GvG binnenkomt, wordt je daarheen geleid.

Gildegebied - De sectoren die gecontroleerd worden door een gilde in een provincie.

Gildekas - De gildekas bevat goederen die worden bijgedragen door de spelers en bepaalde evenementen / acties. De kas wordt gebruikt om goederen te betalen voor het ontgrendelen van slots of het plaatsen van belegeringslegers.

Gildeniveau - De verzamelde macht van de kaarten zal bijdragen aan het gildeniveau. Wanneer er genoeg punten zijn verzameld, stijgt het gilde en ontgrendelt het bonussen voor hun leden.

Gilderanglijst - Een ranglijst die alle gilden weergeeft, gesorteerd op prestige.

Gilde versus Gilde - De officiële naam van de functie is "Gilde versus Gilde".

GvG / GVG - AFkorting voor “Gilde versus Gilde”.

Hoofdkwartier - De eerste sector die een gilde op een kaart verovert, zal het hoofdkantoor hebben. Het hoofdkantoor kan worden verplaatst naar andere sectoren. Het is belangrijk voor de verdeling van de ondersteuningsbonussen. Ook kunnen vanuit een hoofdkwartier altijd belegeringslegers worden geplaatst (er is geen 24-uurs bescherming).

HQ - Afkorting voor hoofdkwartier.

Kaartranglijst - Elke provincie heeft een ranglijst op de kaart waarop de gilden zijn gesorteerd op basis van hun dagelijkse macht.

Landingszone - Een afgebakend gebied van sectoren in elke provincie waarin nieuwe gilden die de kaart betreden kunnen starten en hun eerste belegeringsleger kunnen plaatsen.

Macht - Een sector produceert macht tijdens de dagelijkse berekening voor de gilde die de sector bezit.

NPC - “Non-playing character / Niet meespelende karakter” – als een sector niet wordt bestuurd door een gilde, wordt deze in plaats daarvan bestuurd door een NPC.

Onderzoeksbonus - Volgens het niveau van het gilde ontvangen alle gildeleden een extra aantal forgepunten per dag afhankelijk van het niveau van je gilde.

Prestige - Prestige wordt berekend op basis van het niveau van een gilde en de dagelijkse macht. Het wordt gebruikt voor de wereldwijde gilderanglijst.

Prestigebonus - Afhankelijk van het niveau van de gilde, krijgt het gilde elke dag een bepaalde hoeveelheid prestige.

Provincie - De gildecontinentkaart bevat de provincies waarin de gilden vechten. Er is één provincie voor elk tijdperk, wat betekent dat alleen eenheden en goederen uit dat tijdperk worden gebruikt.

Provincie tijdperk - De tijd van een provincie; volgens onze normale tijdperken in het spel. In een provincie kunnen alleen goederen en eenheden uit het tijdperk van de provincie worden gebruikt.

Ondersteuningsbonus 1 - Alle gildeleden dragen met bepaalde gebouwen bij aan de ondersteuningsbonus van de gilde. De ondersteuningsbonus en de ondersteuningsfactor van een provincie bepalen de totale ondersteuningsbonus voor de gilde in die provincie.

Ondersteuningsbonus 2 - Alle verdedigende legers in de sector van een gilde of een belegeringsleger kunnen een aanvullende strijdbonus krijgen. Deze extra wordt "ondersteuningsbonus" genoemd. Het wordt berekend op basis van de ondersteuningspool, de ondersteuningsfactor en de afstand tot het hoofdkantoor.

Ondersteuningsfactor - Een unieke factor voor elke provincie; ondersteuningsbonus gedeeld door ondersteuningsfactor = totale ondersteuningsbonus van die provincie

Ontgrendelen - Nog een slot openen voor een verdedigend leger (maximaal 8 in totaal). Deze actie vereist goederen.

Ontgrendelde slot - Een slot dat was ontgrendeld en nu een verdedigend leger kan opnemen.

Support Pool Bonus - Afhankelijk van het niveau van het gilde, wordt de ondersteuningspool van het gilde verhoogd.

Verdedigend leger - Een sector kan maximaal 8 verdedigende legers bevatten. Als de sector wordt aangevallen, moet elk van deze legers 10 keer worden verslagen.

Verplaats Hoofdkwartier - Een gilde kan zijn hoofdkantoor verplaatsen; in feite wordt het hoofdkwartier in een andere sector van hun gildegrondgebied geplaatst, zolang geen van beide sectoren wordt belegerd.

Vrijheid schenken - Wanneer een gilde “vrijheid verleent” aan een van hun sectoren, worden deze en alle verdedigende legers erin weer gecontroleerd door een NPC. De gilde krijgt er een aantal goederen voor.

Wervingsbonus - Afhankelijk van het niveau van het gilde, worden de rekruterings- en genezingsperioden van eenheden voor alle gildeleden verminderd.